Бүрэн хэмжээний анимэ

Улаан яст мэлхий (Улаан яст мэлхий)

Нэгэн эрийн хөлөг шуурганд сүйрч эзэнгүй арал дээр цор ганцаар ирэв. Тэрээр сал хийж арлаас явахыг оролдовч улаан яст мэлхий салыг нь эвдлэн явуулдаггүй байлаа. Гэвч тэрхүү улаан яст мэлхий үнэндээ...

Сэтгэгдлүүд ()